Контакти

Свържи се с нас

гр. София
бул. Никола Мушанов 114

0888 692 969
email: velmarteood@abv.bg

 

* ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни.
Давам съгласието си личните ми данни, събирани и обработвани от този уебсайт във връзка с настоящото мое онлайн запитване, при необходимост, да бъдат предоставени на дружества партньори на  сайта, които извършват доставка на стоки (услуги), куриери, както и на производител/доставчик, с цел обработка и отговор на моето запитване. 

Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.

или се свържете с нас директно от тук